Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

TG.2512.45.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii Zamawiającego Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-12 2022-12-20 09:00 2022-12-20
OR-I.2601.49.2022 Dostawa monitorów, komputerów oraz akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-08 2022-12-16 10:00 2023-01-30
6/PG.042.4.2016 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-Powiat Starogardzki” Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-25 2022-12-05 11:00 2022-12-07
19/PG.042.2.2017 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I DO DEZYNFEKCJI PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH COVID-19 Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-24 10:00 2022-12-09
2/GG.IV.661.23.2022 Skanowanie archiwalnej dokumentacji zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-13 2022-09-22 10:00 2022-10-21
FN.272.1.2022 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji". Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-23 2022-09-28 10:00 2022-11-29
17/PG.042.2.2017 Dostawa i montaż echokardiografu do Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-20 2022-06-29 10:00 2022-07-29
GG.IV.661.4.2022 Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wysoka Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-24 2022-03-04 10:00 --
13/PG.042.2.2017 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-10 2021-12-23 10:00 --
1/PG.042.2.2021 BUDOWA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-26 2021-11-15 10:00 2021-12-15
2/PG.042.4.2016 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych oraz organizacja wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat starogardzki". Powiat Starogardzki Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-13 2021-10-22 10:00 2021-10-27
2/TG.2630.7.2021 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie hybrydowym Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-30 10:00 2022-03-24
FN.272.1.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji. Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-25 2021-09-15 10:00 2022-03-24
TG.2630.7.2021 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie hybrydowym Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-20 10:00 2021-08-27
GG.IV.661.14.2021 "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bobowo, Jabłówko" Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-27 2021-08-04 10:00 2022-03-24
PG.042.1.2021 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 10 obiektach należących do Powiatu Starogardzkiego. Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-28 2021-07-29 10:00 2022-03-24
GG.IV.661.8.2021 Modernizacja osnowy wielofunkcyjnej - sporządzenie projektu, wyniesienie nowo projektowanych punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych. Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-21 2021-06-29 10:00 2022-03-24
GG.IV.661.9.2021 Przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-21 2021-06-30 10:00 2022-03-24
5/PG.042.6.2016 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń. Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-26 2021-06-07 10:00 2022-03-24
4/PG.042.6.2016 Dostawa oprogramowania dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu starogardzkiego Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-18 2021-05-26 10:00 2022-03-24
11/PG.042.2.2017 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KOCIEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Powiat Starogardzki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-17 2021-06-24 10:00 2022-03-24
1/PG.042.6.2016 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla stażystów/praktykantów uczęszczających na staże i praktyki. Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-17 2021-05-25 10:00 2022-03-24
GG.IV.661.7.2021 Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grabowo, Grabowiec, Smoląg Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-10 10:00 2022-03-24
10/PG.042.2.2017 Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Powiat Starogardzki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-31 2021-04-19 10:00 2022-03-24
8/PG.042.2.2017 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI i BLOKU OPERACYJNEGO w KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA Powiat Starogardzki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-15 11:00 2022-03-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa